Styrk trivslen 

& boost fagligheden

I TRIVSELSFABRIKKEN arbejder vi for at fremme resiliens og livsduelighed blandt børn og unge samt deres voksne, både i og udenfor skolen.

Vi vil gerne hjælpe jer med at håndtere bekymrende skolefravær og forebygge stress, angst og depression, for derved at styrke trivslen og booste fagligheden.

Velkommen til Trivselsfabrikken

Sammen står vi stærkt – en del af et større fællesskab – lokalt & globalt

Vi arbejder med forebyggelse/behandling af stress, angst, traumer, skolevægring, samt generel mistrivsel hos børn & unge, både i og uden for skolen.

Med afsæt i evidensbaserede programmer baseret på kognitiv adfærdsterapi, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen og WHO, er det vores mål at bidrage til at ALLE børn, unge, og deres voksne, er klædt på til at kunne håndtere de udfordringer, samt udnytte de muligheder, vi alle oplever fra tid til anden – og komme styrket videre i livet.

Vi tilbyder:

Til professionelle

TRIVSELSFABRIKKEN

Med afsæt i jeres praksis, tilbyder vi konsulentydelser, certificeret efteruddannelse og skræddersyet løsninger for kommuner, uddannelsessektoren og private organisationer, om forebyggelse og behandling af stress, angst, traumer, depression, skolevægring og mistrivsel hos børn og unge, i og uden for skolen.

 

  • Oplæg og workshops
  • Sparring og supervision
  • Efteruddannelse til professionelle i det primære netværk

Til forældre

FRIENDS Klinikken

 Børn & Unge Psykologisk Klinik

Her tilbyder vi individuelle og gruppe forløb til private. Klinikken holder til i centralt beliggende lokaler i Bysøhus, Bysøplads 1, 2. sal, 4300 Holbæk, med mulighed for individuelle konsultationer i Fuglebjerg samt online.

Vi er specialiseret og certificeret i evidensbaserede forebyggelses- og behandlingsprogrammer til angsthåndtering, der er målrettet børn og unge – med inddragelse af forældre og andre, for barnet, vigtige voksne. Forløbene er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

VIL DU GERNE KONTAKTES?

VIL DU GERNE KONTAKTES?

Sidste chance i år! Opstart i uge 44 – book en plads nu!

Kunne du tænke dig at sætte mental trivsel på skoleskemaet i det nye skoleår, til gavn for alle elever og klassefællesskabet, emotionelt, socialt og fagligt?

Kunne du tænke dig en lettilgængelig, evidensbaseret og velafprøvet måde at gøre det på?

Så kan det være, at et af vores kommende certificeringskurser i de 4 alderstilpassede versioner af FRIENDS Resilience© programmet er noget for dig.
For mere information læs videre her.

Vi starter hold op i uge 44. Lyder det interessant? Så book en book en plads  for at sikre, at du kommer med.

Holdene fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Vi gør opmærksom på at holdene aflyses ved for få tilmeldte – hvis det sker, bliver du tilbudt en plads på næstkommende kursus i det nye skoleår.

Elevers faglige udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen

Derfor giver det god mening at have fokus på trivselsfremmende indsatser.

Trivsel fremmer faglighed

I Trivselsfabrikken kan vi, med FRIENDS Resilience programmet, tilbyde en samlet indsats, der ikke alene kan understøtte børn og unges faglige udvikling og styrke den enkeltes og fællesskabets trivsel, men også opbygge resiliens og forebygge at mistrivsel slår rod.

God og langvarig effekt

Forskning viser, at tilegnelsen af sociale og emotionelle færdigheder også har en positiv indvirkning på akademiske resultater.

Gennem Friends Resilience programmet udvikler børn, unge og voksne håndteringsfærdigheder og selvledelseskompetencer, der kan hjælpe dem gennem hele livet, f.eks med at forberede sig aktivt på håndteringen af kommende udfordringer og opgaver, samt studieteknik, opgaveløsning, opgaveplanlægning og udførsel.

Inspirationskatalog

Her kan du læse mere om indholdet i de 4 forskellige alderspecifikke programversioner og lade dig inspirerer til indholdet i en trivselsindsats på jeres skole eller institution.

FUN FRIENDS

FUN FRIENDS er for de ældste børnehavebørn og de yngste indskolings børn.

FRIENDS for life

FRIENDS for Life er for skolebørn i alderen fra 8 – 11 år.

My friends youth

My FRIENDS Youth er for børn og unge i alderen fra 12 – 15 år.

Strong not tough

STRONG not Tough – Adult Resilience er for unge og voksne, i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. 

Evidensbaseret & praksisnært

FRIENDS Resilience programmet kan udrulles som en del af undervisningen på almenområdet af klassernes kendte lærere og pædagoger. 

Gennem certificering i programmet bliver de kommende facilitatorer klædt på med forskningsbaseret viden i, hvad der styrker børn og unges resiliens. 

Evidensbaseret & praksisnært

FRIENDS Resilience programmet kan udrulles som en del af undervisningen på almenområdet af klassernes kendte lærere og pædagoger. 

Gennem certificering i programmet bliver de kommende facilitatorer klædt på med forskningsbaseret viden i, hvad der styrker børn og unges resiliens. 

Evidensbaseret & praksisnært

FRIENDS Resilience programmet kan udrulles som en del af undervisningen på almenområdet af klassernes kendte lærere og pædagoger. 

Gennem certificering i programmet bliver de kommende facilitatorer klædt på med forskningsbaseret viden i, hvad der styrker børn og unges resiliens. 

En tidlig forebyggende & afstigmatiserende indsats

Gennem FRIENDS Resilience programmet tilegner eleverne sig konkrete og praksisnære værktøjer til at styrke deres resiliens, trivsel, mentale sundhed, sociale og emotionelle kompetencer, problem- og konfliktløsningsstrategier, samt deres mindset, for derved at forebygge udvikling af stress, angst og depression.

En tidlig forebyggende & afstigmatiserende indsats

Gennem FRIENDS Resilience programmet tilegner eleverne sig konkrete og praksisnære værktøjer til at styrke deres resiliens, trivsel, mentale sundhed, sociale og emotionelle kompetencer, problem- og konfliktløsningsstrategier, samt deres mindset, for derved at forebygge udvikling af stress, angst og depression.

En tidlig forebyggende & afstigmatiserende indsats

Gennem FRIENDS Resilience programmet tilegner eleverne sig konkrete og praksisnære værktøjer til at styrke deres resiliens, trivsel, mentale sundhed, sociale og emotionelle kompetencer, problem- og konfliktløsningsstrategier, samt deres mindset, for derved at forebygge udvikling af stress, angst og depression.

Fællesskab & netværksorienteret

FRIENDS Resilience programmet inddrager forældre og skolens øvrige medarbejdere som vigtige medspillere.

Dermed skabes et fællessprog og -kultur mellem skole-hjem-elev, samtidig med at der dannes et solidt og fælles fundament for skolens øvrige trivselsarbejde, samt for elevernes alsidige og faglige udvikling. 

Fællesskab & netværksorienteret

FRIENDS Resilience programmet inddrager forældre og skolens øvrige medarbejdere som vigtige medspillere.

Dermed skabes et fællessprog og -kultur mellem skole-hjem-elev, samtidig med at der dannes et solidt og fælles fundament for skolens øvrige trivselsarbejde, samt for elevernes alsidige og faglige udvikling. 

Fællesskab & netværksorienteret

FRIENDS Resilience programmet inddrager forældre og skolens øvrige medarbejdere som vigtige medspillere.

Dermed skabes et fællessprog og -kultur mellem skole-hjem-elev, samtidig med at der dannes et solidt og fælles fundament for skolens øvrige trivselsarbejde, samt for elevernes alsidige og faglige udvikling. 

Evidensbaseret & praksisnært

FRIENDS Resilience programmet kan udrulles som en del af undervisningen på almenområdet af klassernes kendte lærere og pædagoger. Gennem certificering i programmet bliver de kommende facilitatorer klædt på med forskningsbaseret viden i, hvad der styrker børn og unges resiliens. 

En tidlig forebyggende & afstigmatiserende indsats

Gennem FRIENDS Resilience programmet tilegner eleverne sig konkrete og praksisnære værktøjer til at styrke deres resiliens, trivsel, mentale sundhed, sociale og emotionelle kompetencer, problem- og konfliktløsningsstrategier, samt deres mindset, for derved at forebygge udvikling af stress, angst og depression.

Fællesskab & netværksorienteret

FRIENDS Resilience programmet inddrager forældre og skolens øvrige medarbejdere som vigtige medspillere. Dermed skabes et fællessprog og -kultur mellem skole-hjem-elev, samtidig med at der dannes et solidt og fælles fundament for skolens øvrige trivselsarbejde, samt for elevernes alsidige og faglige udvikling. 

FRIENDS RESILIENCE

– et livsdueligheds- og trivselsprogram til fremme af resiliens og forebyggelse af stress, angst og depression hos børn og unge.

FRIENDS Resilience programmet har eksisteret i mere end 30 år og er forankret i kognitiv adfærdsterapi, og bygger desuden på positiv psykologi, mindfulness, konfliktløsning, samt nyere forskning omkring selvværd, empati, taknemmelighed, o.a. 

Programmet er i dag at finde i 28 lande, hvor det, udover at blive anvendt i behandlingsregi, bliver brugt forebyggende som en integreret del af undervisning på almenområdet.

Programmet er udviklet af Dr. Paula Barett i Australien, og findes i 4 alderstilpassede programversioner, med tilhørende facilitatorvejledning og undervisningsmaterialer.

Resiliens

RESILIENS er at have de nødvendige værktøjer, strategier og kompetencer til, sammen og hver for sig, at kunne være i og håndtere livets store som små udfordringer;  at kunne benytte de muligheder man møder på sin vej; samt at kunne finde på proaktive, positive/hjælpsomme løsninger – og komme styrket videre i livet.

Dr. Paula Barretts udvidet definition

 

Klik her, hvis du vil læse lidt mere om resiliens

Evidensbaseret

FRIENDS Resilience programmet er løbende blevet udviklet gennem mere end 30 år, altid med udgangspunkt i nyeste forskning og evidens på området.

Blåstemplet af who

FRIENDS Resilience programmet er blåstemplet af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og anerkendt som best practice til forebyggelse af angst og depression hos børn & unge.

Forbehold: Under forberedelserne til FRIENDS programmerne, har FRIENDS Resilience lagt alle kræfter i at overbringe information, baseret på kvalitetsstandarder og den accepterede praksis på udgivelsestidspunktet. FRIENDS Resilience giver dog ikke nogle garantier overhovedet, i forhold til de psykologiske resultater forbundet med anvendelsen af programmerne, og fraskriver sig enhver form for ansvar og hæftelse, i forhold til skader, der er opstået direkte eller indirekte, som følge af enhver anvendelse af det materiale, der indgår i programmerne.

Ligesom FRIENDS Resilience, anstrenger Trivselsfabrikken sig for at opretholde og være tro mod det originale materiale, og bidrage til at det til enhver tid lever op til aktuelle standarder. Selvom Trivselsfabrikken gør sit yderste for at klæde kommende facilitatorer godt og resilient på, og støtte op om den videre implementering, kan vi dog ikke påtage os ansvaret, eller hæfte for den videre forvaltning og modtagelse af FRIENDS programmerne lokalt.

Share This