fun friends

– Program for de 4-7 årige

Evidensbaserede gruppeaktiviteter med legen i fokus

Hemmeligheden bag Fun FRIENDS programmet ligger i gruppe aktiviteterne, som hjælper børnene med at tilegne sig nye færdigheder.

Der er mange forskellige evidensbaserede aktiviteter med legen i fokus, som understøtter børnene i at lære nedenstående færdigheder. Legene gør det nemt at tilegne sig, forstå og bruge færdighederne i hverdagen.

 • At smile og få øjenkontakt, når man kommunikerer.
 • At tale med en rolig og sikker stemme.
 • At kunne tale om og forstå følelser, både ens egne og andres (udvikling af empati).
 • At kunne hjælpe andre mennesker, herunder familie, jævnaldrende og lærere.
 • At være selvbevidsthed i forhold til de signaler kroppen giver, f.eks. om at anspændthed betyder stress, sommerfugle betyder nervøs.
 • At kunne anvende afslapningsteknikker til at få kroppen og hjernen til at slappe af i stressfulde situationer.
 • At kunne tilnærme sig grupper af jævnaldrende og danne venskaber.
 • At kunne afprøve nye ting og forskellige problemløsningstilgange.
 • At kunne identificere negative tanker og forvandle dem til positive tanker.

Det er altid vigtigt at være opmærksom på, om der er særlige vilkår der gør sig gældende i klassen eller i børnegruppen. For eksempel kan der være børn, der ikke anvender øjenkontakt. Dette kan skyldes kulturelle/familiemæssige normer, forskellige temperamentstyper o.lign.

Styrket resiliens i børnegruppen

Når man har kørt Fun FRIENDS med en gruppe børn, vil forældre og lærere måske lægge mærke til en eller flere af følgende forandringer hos det enkelte barn:

 • Forbedret selvsikkerhed.
 • Større evne til at kunne håndtere stress.
 • Større evne til at kunne håndtere det, at være bange.
 • Udvidet sociale færdigheder.
 • Bedre i stand til at kommunikere med voksne.
 • Selvværdet har fået et boost.
 • Udviser større glæde og engagement.

FUN FRIENDS akronymet

For at hjælpe børnene med at huske begreberne i FRIENDS og for at give lektionerne en struktur, anvendes FRIENDS akronymet:

Implementering af FUN FRIENDS

FUN FRIENDS henvender sig til de ældste børnehavebørn og de yngste indskolings børn. Det anbefales, at overveje børnenes udviklingstrin, snarere end deres faktiske alder, når der vælges programversion.

FUN FRIENDS Programmet til skoler og børnehaver er bygget op omkring 12 lektioner à 1 – 1,5 timer. Lektionerne kan godt spredes ud over længere tid og det er også muligt at lave et mere intenst forløb over kortere tid. Det er op til facilitatoren at vælge, men det er vigtigt at undervisningen følger strukturen i aktivitetsbøgerne. Facilitatoren er den, der er uddannet til at lede undervisningen – det kan være en lærer, pædagog eller anden faglig person, der er i kontakt med klassen eller børnegruppen i hverdagen.

Til Fun FRIENDS er der 2 forældre workshops. Det anbefales, at den første workshop afholdes umiddelbart inden start og den anden workshop ca. halvvejs i forløbet.

Alle elever skal have deres egen aktivitetsbog. Denne findes både i en kort og lang printudgave og som e-bog, der kan kan hentes til alle platforme. I e-bogen er der mulighed for at tegne, skrive og gøre bogen personlig.

Bliv facilitator af FUN FRIENDS

Hvis FUN FRIENDS lige er noget for dig og din børnegruppe, kan du se mere om vores facilitator kurser lige her

Share This