strong not tough

– Program for de 16-18+ årige

Adult Resilience programmet forsyner voksne og unge fra 16 års alderen med positive handlekompetencer og resiliens. Vores hjerner er i stand til at ændre sig konstant og vi bliver aldrig for gamle til at lære nye positive færdigheder.

Adult Resilience programmet er det ideelle valg til unge, der går i 10 kl. eller på en ungdomsuddannelse. Unge mennesker vil måske i denne periode af deres liv opleve en dramatisk øgning i forhold til det pres de udsættes for i skolen, socialt og på hjemmefronten. Derudover står de ofte over for forskellige overgange, f.eks når de skal vælge ungdomsuddannelse, eller hvad de skal lave efter endt ungdomsuddannelse, samt hvilke karrierevej de skal forfølge. Pres kan føre til stress og angst omkring det, at gå til eksamener, være i forhold, forholde sig til kropsidealer og mange andre ting. Derfor er det ikke usædvanlig, at teenagere oplever angst og depression, som påvirker deres liv og deres evne til at prøve deres bedste. Adult Resilience programmet klæder deltagerne på med de kompetencer, som er nødvendig for, at man kan håndtere sådanne livsforandringer og svære situationer. Således bliver de i stand til at prøve deres bedste og få en nemmere overgang til den næste fase af livet.

Det er påvist, at Adult Resilience programmet, som er evidensbaseret og understøttet af årelang forskning, hjælper deltagere med at blive den bedste udgave af sig selv og med at reducere angsten. Dette gøres ved at lære dem at bruge en lang række kompetencer og redskaber, så som:

 • At identificere følelser og udvikle empati.
 • At styre og regulere stærke følelser.
 • At anvende afspændingsteknikker.
 • At bruge mindfulness og øvelser til at kunne forblive i nuet, fokusere og slappe af.
 • At forebygge mobning.
 • At modsætte sig gruppepres og udvikle positive forhold.
 • At gå på kompromis i vanskelige situationer og undgå konflikt.
 • At vælge hensigtsmæssige rollemodeller.
 • At sætte realistiske og opnåelige livs- og/eller uddannelsesmæssige mål.
 • At kunne organisere sig selv og holde fokus.
 • At udvikle ikke internet-baserede venskaber og forhold.

Implementering af STRONG Not TOUGH

Lærere, pædagoger og andre fagpersoner gennemfører Adult Resilience programmet, som et led i deres uddannelsen i faciliteringen af de øvrige programmer. Det anbefales, at facilitatoren efterfølgende tilbyder lærerkollegiet og klassens forældre undervisning i Adult Resilience programmet. Dette er for at udvikle de voksnes egen resiliens og deres handlekompetencer og dermed sikre, at alle i hjemmet og på skolen er klædt på til at tale FRIENDS “sproget”.

Når Adult Resilience anvendes til unge i 10 kl., på efterskoler, ungdomsuddannelser og lignende bliver programmet delt op i 5 lektioner à 2 – 2,5 timer, alt efter hvilke og hvor mange aktiviteter facilitatoren vælger at gøre brug af. Lektionerne kan godt spredes ud over længere tid og det er også muligt at lave et mere intenst forløb over kortere tid. Det er op til facilitatoren at vælge, men det er vigtigt at undervisningen følger strukturen i aktivitetsbøgerne. Som sagt, så ledes lektionerne af facilitatoren, som er trænet og certificeret til at lede undervisningen – det kan være en lærer, pædagog eller anden faglig person, der er i kontakt med klassen i hverdagen.

Til Adult Resilience er der 1 booster lektion. Det anbefales, at booster lektionen køres 1-2 måneder efter programmet er fuldført. Booster lektionen kan med fordel køres igen ved begyndelsen af et nyt skoleår – får at genopfriske FRIENDS kompetencerne og introducere nye elever til programmet.

Alle deltagere skal have deres egen aktivitetsbog. Denne findes både i en kort og lang printudgave og som e-bog, der kan kan hentes til alle platforme. I e-bogen er der mulighed for at tegne, skrive og gøre bogen personlig.

Bliv facilitator af strong not tough

Hvis STRONG not Tough programmet er noget for dig, din klasse/ungegruppe eller din arbejdsplads, kan du se meget mere om vores facilitator kurser og tilmelde dig lige her

Share This