friends for life

– Program for de 8-11 årige

FRIENDS for Life er målrettet de ældste indskolingsbørn og yngste børn på mellemtrinnet. Det anbefales, at overveje børnenes udviklingstrin, snarere end deres faktiske alder, når der vælges programversion.

FRIENDS for Life er et progam, der opbygger børnenes sociale færdigheder og resiliens. FRIENDS for Life er anerkendt af Verdenssundhedsorganisation, WHO, som værende et effektivt middel til fremme af sociale og emotionelle færdigheder, og til forbyggelse af angst og depression hos børn i alderen 8 – 11 år. Forskningen viser, at FRIENDS for Life reducerer angst og forsyner børnene med de nødvendige værktøjer til at kunne håndtere stressende og udfordrende situationer.

Udover den forebyggende indsats, opbygger FRIENDS for Life også børnenes livsduelighed, deres sociale og emotionelle færdigheder, deres evne til at koncentrere sig, deres selvtillid og selvværd, deres evnen til at slappe af og regulere deres følelser, samt deres evne til at understøtte andre i også at kunne gøre det.

FRIENDS for Life lærer børnene at håndtere både deres egne og andres følelser. Gennem programmet lærer børnene at tænke på en mere positiv måde, samt at kunne slappe af i og regulere kroppen. FRIENDS for Life støtter børnene i at have mere selvtillid og præsenterer dem for forskellige måder, man kan gribe problemer an på. Herved får de opbygget deres selvværd, efterhånden som de begynder at løse problemer de tidligere ville have forsøgt at undgå.

Det vigtigste ved FRIENDS for Life er, at det hjælper børnene til at være glade, smilende og modige, hvilket er med til at facilitere en gnidningsfri overgang til teenagealderen.

FRIENDS for life akronymet

For at hjælpe børnene med at huske begreberne i FRIENDS for Life programmet og for at give lektionerne en struktur, anvendes FRIENDS akronymet.

Implementering af FRIENDS For Life

FRIENDS for Life programmet til skoler er bygget op omkring 10 lektioner à 1 – 1,5 timer. Lektionerne kan godt spredes ud over længere tid og det er også muligt at lave et mere intenst forløb over kortere tid. Det er op til facilitatoren at vælge, men det er vigtigt at undervisningen følger strukturen i aktivitetsbøgerne.

Facilitatoren er den, der er uddannet til at lede undervisningen – det kan være en lærer, pædagog eller anden faglig person, der er i kontakt med klassen i hverdagen. Facilitatoren bør altid være opmærksom på klassens sammensætningen og børnenes evt. kulturelle baggrunde og forskelligheder, temperamentstyper og indbyrdes dynamikker.

Til FRIENDS for Life er der 2 forælder workshops og 2 booster lektioner. Det anbefales, at den første forælder workshop afholdes umiddelbart inden start og den anden workshop ca. halvvejs i forløbet. Booster lektionerne køres 1-2 måneder efter programmet er fuldført. Booster lektionerne kan med fordel køres igen ved begyndelsen af et nyt skoleår – får at genopfriske FRIENDS kompetencerne og introducere nye elever til programmet.

Alle elever skal have deres egen aktivitetsbog. Denne findes både i en kort og lang printudgave og som e-bog, der kan men kan hentes til alle platforme. I e-bogen er der mulighed for at tegne, skrive og gøre bogen personlig.

Bliv facilitator af FRIENDS for life

Hvis FRIENDS for Life programmet er noget for dig og din børnegruppe/klasse, kan du læse meget mere om vores facilitator kurser og tilmelde dig lige her

Share This