Hvad er friends resilience?

FRIENDS Resilience programmet er en holistisk tilgang til udvikling af sociale og emotionelle færdigheder og er designet til at skabe livslang resiliens hos den enkelte, i familien og til gavn for fællesskabet.

FRIENDS Resilience understøttes bl.a. af principperne bag kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, med det primære mål at forebygge og reducere deltagernes stress- og angstniveau.

Resiliens & livsduelighed

FRIENDS Resilience programmet hjælper folk i alle aldre med at opbygge resiliens, selvtillid og følelsesmæssig velvære.

Hensigten med FRIENDS Resilience programmet er at undervise børn og unge i sociale og emotionelle færdigheder, præcis ligesom vi lærer dem at tale, læse og skrive. Dette er en langt mere effektiv tilgang end blot at antage, at disse færdigheder bliver tilegnet, helt af sig selv, undervejs.

Gennem FRIENDS Resilience programmet lærer børn, unge og voksne værdifulde livsduelighedsfærdigheder, så som at:

 • udvise omsorg og empati – gensidigt ansvar
 • identificere kroppens signaler og bruge afslapningsøvelser
 • udvise omhyggelig opmærksomhed og bruge mindfulness
 • ændre “røde” tanker til “grønne” tanker
 • træffe thumbs-up valg, i stedet for thumbs-down valg
 • identificere værdibaserede rollemodeller
 • identificere værdibaserede supportnetværk
 • anvende coping trinplaner og løsningsplaner til at takle hverdagens opgaver eller udfordringer
 • give tilbage til samfundet

Styrk trivslen & boost fagligheden

Forskning viser at tilegnelsen af sociale og emotionelle færdigheder også har en positiv indvirkning på akademiske resultater.

Gennem Friends programmet udvikler børn, unge og voksne håndteringsfærdigheder og selvledelseskompetencer, der kan hjælpe dem med at forberede sig aktivt på håndteringen af kommende udfordringer og opgaver, samt studieteknik, opgaveløsning, opgaveplanlægning og udførsel.

Forskning har også vist at undervisning i grupper og klasseværelser er en effektiv strategi og en omkostningseffektiv måde at levere FRIENDS Resilience programmet på. Med undervisning i grupper og klasser opfordrer vi børn til at lære positive ting fra hinanden, samtidig med at deres individuelle behov imødekommes.

Træningen i FRIENDS programmet er holistisk og inklusiv. Det anbefales at implementere indsatsen universelt og tilbyde programmet til alle elever i en klasse, snarere end at være fokuseret på det enkelte barn i isolation. Alternativt, kan programmet også køres som et målrettet tilbud for grupper af børn med angstlidelser eller som er i risiko.

Et fælles sprog

Børn har brug for voksne, der ved hvordan man fremmer resiliens og som selv er i færd med at opbygge deres egen.

Det anbefales, at facilitatoren introducerer lærerkollegiet og klassens forældre for de centrale komponenter som børnene arbejder med i Friends programmet. Forældre og skolens øvrige medarbejdere anses for vigtige medspillere og inddrages/orienteres derfor løbende. Herved opnås et fælles sprog mellem skole-hjem–barn, som styrker såvel fællesskabet som barnets stemme, og danner et fælles fundament for skolens øvrige trivsels/faglige arbejde.

De voksnes eget kendskab til programmet, samt deres evne til at bakke op om børnenes læring, understøtter programmets effekt. Programmets succes understøttes yderligere, når barnets eller den unges familie inddrages gennem forældre workshops og gennem sjove familie aktiviteter. Progression igennem de aldersopdelte moduler og boosterlektioner efter hvert afsluttet modul, sikrer at effekten opretholdes i mange år efter afslutningen af ​​programmet. 

FRIENDS Resilience programmet udrulles af klassens kendte voksne

FRIENDS Resilience kombinerer de bedste kvaliteter fra et terapeutisk program med generelle livsduelighedsfærdigheder i et samlet program.

De 4 alderstilpassede FRIENDS Resilience programmer er udviklet til at blive udfolde af klassens kendte voksne. Herved undervises børn og unge, og deres voksne, i kognitive, adfærds- og følelses- (emotionelle) mæssige færdigheder (dvs. der er ikke tale om behandling) – lærere og pædagoger bliver ikke bedt om at udføre behandling, men at gøre det de er gode til – at undervise børn og unge i færdigheder, som de kan anvende i deres hverdag til at håndtere stress og pres, samt angst, som vi alle kan opleve og som er normalt. 

Det er vigtigt, at det er de kendte pædagoger og lærere, med deres unikke kendskab til klassen, både som gruppe og som enkelt individer, der underviser – fremfor udefrakommende konsulenter/eksperter/behandlere, som forlader stedet igen efter endt undervisning. Kort sagt er pædagogerne og lærerne meget mere effektive som undervisere, idet de løbende kan henvise til det lærte, og genbesøge færdighederne og de dertilhørende værktøjer og strategier, således at børnene og de unge får mulighed for at øve sig på anvendelsen af disse indtil de bliver integreret i deres vaner og håndterings-/problemløsningsfærdigheder.

Forskning viser, at programmet bevarer sin effektivitet når det bliver leveret af lærere og pædagoger i en klassesammenhæng:

 • Lærere og pædagoger er dem, der kender børnene bedst i skolen og er, som sådan, meget vigtige rollemodeller
 • En del af indholdet i programmet er baseret på det lærerne og pædagogerne allerede gør, men i et velstruktureret og lettilgængeligt format.
 • Programmet øger ikke lærernes og pædagogernes stress – det er omvendt! Det giver lærere, pædagoger, familier og børn effektive coping færdigheder til at fremme positiv adfærd mellem mennesker i alle aldre.

4 alderstilpassede programversioner

FRIENDS Resilience programmet er opdelt i fire alderstilpassede programversioner, som kan implementeres fra tidlig barndom til alderdom. De enkelte versioner er tilpasset, så indholdet er relevant for den specifikke målgruppe. Alle versioner er opdelt i lektioner og følger strukturen fra FRIENDS akronymet.

Akronymet repræsenterer de centrale komponenter i forløbet, samt de strategier og færdigheder som børn, unge og voksne kan bruge til at planlægge og overskue hverdagens opgaver og udfordringer, og til effektivt at håndtere og forebygge angst.

Fun Friends

Fun FRIENDS fremmer børns sociale og emotionelle udvikling gennem sjove gruppeaktiviteter, hvor legen er i fokus.

Fun Friends understøtter børns alsidige udvikling ved tidligt at engagere dem i resiliensfremmende aktiviteter, der hjælper børnene til at være glade, smilende og modige. 

Fun FRIENDS understøtter børn i at tilegne sig nye færdigheder, så som at kunne tale om og forstå følelser, både egne og andres, og at kunne identificere ikke-hjælpsomme tanker og forvandle dem til hjælpsomme tanker.

Friends for life

FRIENDS for Life opbygger børns sociale og emotionelle færdigheder, samt deres resiliens, og er et effektivt middel til forebyggelse af angst og depression hos børn.

FRIENDS for Life forsyner børnene med de nødvendige værktøjer til at kunne håndtere stressende og udfordrende situationer.

FRIENDS for Life støtter børnene i at være mere selvsikker og præsenterer dem for forskellige måder, man kan gribe problemer an på. Herved får de opbygget deres selvtillid og selvværd efterhånden som de begynder at løse problemer, de tidligere ville have forsøgt at undgå.

My Friends Youth

My FRIENDS Youth hjælper de yngre teenagere med at normalisere angsttilstanden og lære, hvordan de kan regulere deres følelser. Programmet hjælper deltagerne med at opbygge positive forhold til andre gennem selvværd, assertiv kommunikation ved hjælp af øjenkontakt, modigt kropssprog og talestemme. 

My FRIENDS Youth klæder deltagerne på med positive håndteringsstrategier og resiliens som de kan bruge til at komme igennem svære situationer og opnå en mere glidende overgang til de sene ungdomsår. Herved sikres at de unge får de nødvendige kompetencer til sidenhen at kunne stå imod og håndtere voksenlivets opture og nedture.

Strong not tough

STRONG not TOUGH – ADULT Resilience programmet forsyner voksne og unge med positive håndteringsfærdigheder og resiliens.

Det er ikke usædvanlig, at teenagere oplever en dramatisk øgning i forhold til det pres de udsættes for i skolen, socialt og på hjemmefronten, som påvirker deres liv og deres evne til at prøve deres bedste. Adult Resilience programmet klæder deltagerne på med de kompetencer, som er nødvendig for, at man kan håndtere livsforandringer og svære situationer. 

Adult Resilience programmet er det ideelle valg til unge, der går i 10 kl. eller på en ungdomsuddannelse. Adult Resilience programmet er ligeledes en integreret del af Trivselsfabrikkens kurser, så alle facilitatorer bliver klædt godt og resilient på. 

FRIENDS for Life i Irland

God video, der vare omkring 20 minutter.

Dr. Richard Ruttledge, educational child psychologist fra National Educational Psychological Service, NEPS, kommer indledningsvis omkring angst, resiliens og tidlig forebyggende indsats, samt begrundelser for brug af FRIENDS Resilience, fremfor andre lignende programmer, i Irland.

Dr. Ruttledge giver derefter en gennemgang af forskning, erfaringer og effekt af en FRIENDS for Life indsats med 27 involverede skoler og 709 elever. Desværre kan man ikke på videoen følge med i de slides han henviser til, men indholdet bliver uddybet.

Share This