certificering i friends resilience

Trivselsfabrikken tilbyder kursusforløb og certificering for lærere, pædagoger og andre relevante fagpersoner i faciliteringen af FRIENDS Resilience programmet.

Kursus og programversion vælges med udgangspunkt i den aldersgruppe, som den professionelle arbejder med i det daglige. Læs mere om programmet som helhed og om de fire alderstilpassede programversioner under fanen “FRIENDS Resilience”.

Det er påkrævet, at man er uddannet og certificeret for at kunne facilitere FRIENDS Resilience programmet.

For at blive certificeret skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med aldersgruppen, samt interesse indenfor resiliensfremme og evidensbaseret forebyggelse af stress, angst og depression hos børn og unge.

Formålet med certificeringen er at sikre:

  • At FRIENDS Resilience programmet udføres som tilsigtet og at den evidensbaserede struktur følges
  • At FRIENDS Resilience facilitatorer har den nødvendige faglige baggrund og indsigt i deres målgruppe
  • At FRIENDS Resilience facilitatorer har tilstrækkelig teoretisk viden, samt kompetencer til at facilitere FRIENDS Resilience programmet

Hvis der ikke er sikkerhed for, at lærer og pædagoger udfører det evidensbaserede FRIENDS Resilience program korrekt og kvalificeret, er der risiko for at programmet ikke har den dokumenterede effekt.

Bliv facilitator af FRIENDS Resilience programmet

Afhængig af programversion, køres kursusundervisningen én gang om ugen i 3 eller 4 uger.

1. & 2. kursusdag

I første del af kurset skal deltagerne selv mærke programmet på eget krop, når de instrueres i og gennemfører et Strong not tough – Adult Resilience forløb.

Det er et givtigt element af programmet, at de voksne selv arbejder med og er i færd med at opbygge deres egen resiliens. Deres  kendskab til resiliens som begreb og opbakning til programmet, samt evne til at bakke op om børnenes læring, understøtter programmets succes.

Dernæst tager kurset afsæt i det fremsendte kompendie, en præsentation af FRIENDS Resilience og en definition af kernebegreberne, samt en fælles drøftelse af den danske kontekst og deltagernes hverdag.

3. & 4. kursusdag

I anden del af kurset er deltagerne er nu klar til at blive oplært i, hvorledes de faciliterer den aldersrelevante programversion, de har valgt at specialisere sig i.

Ligesom FRIENDS Resilience programmets aktivitetsbog er bygget op om en bestemt evidensbaseret struktur, som det er vigtigt at følge, så følger facilitatorernes oplæring også en fast skabelon.

De kommende facilitatorer bliver ført igennem programmets enkelte lektioner og de tilhørende aktiviteter fra børnenes aktivitetsbog. I den forbindelse afprøves nogle af aktiviteterne og der bliver rig lejlighed til drøftelse af indholdet, ud fra deltagernes hverdag, til gensidig inspiration.

Re-certificering

Efter en vellykket gennemførelse af kurset, bliver deltagerne certificeret hos FRIENDS Resilience i Australien. Certificeringen gælder i 3 år.

Såfremt man ønsker, at fortsætte med at faciliterer programmet efter de 3 år, kan man tage et kort en-dags re-certificeringsforløb. Herefter forlænges certificeringen med 3 år mere.

Re-certificeringen sikrer, at alle facilitatorer holdes opdateret og at de gennemfører programmet i overensstemmelse med den nyeste forskning og programversion.

Tjek vores kursuskalender, hvis du vil vide mere

Her kan du læse mere om kursusforløbet i de fire forskellige FRIENDS Resilience programmer og se vores planlagte kursusdage. Find og tilmeld dig det program, der er relevant for dig. 

FUN FRIENDS

FUN FRIENDS henvender sig til dig, der arbejder med de ældste børnehavebørn og de yngste indskolings børn.

FRIENDS for life

FRIENDS for Life henvender sig til dig, der arbejder med skolebørn i alderen fra 8 – 11 år.

My friends youth

My FRIENDS Youth henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i alderen fra 12 – 15 år.

Strong not tough

STRONG not Tough henvender sig til dig, der arbejder med voksne eller med unge der går i 10. kl eller på en ungdoms-uddannelse. 

Grupper på mere end 15 personer er velkommen til at kontakte os for et særligt tilrettelagt forløb.

Alle priser er vejledende.

Materialer og ressourcer

Når certificeringen er registreret, får man udvidet adgang til FRIENDS Resilience Hub’en og til den relevante facilitatorhåndbog, samt til bestilling af aktivitetsbøger til alle elever på de hold, man opretter.

Med i kursusgebyret følger en Facilitator Håndbog og et eksemplar af den tilsvarende Aktivitetsbog.

Hermed får man også adgang til begge dele i E-bogsformat, som kan hentes til alle platforme. I alle e-bøgerne er det muligt at tilføje sine egne noter og gøre bogen personlig. Online platformen giver børn, unge og voksne mulighed for at gemme og følge deres udvikling igennem FRIENDS Resilience programmet. Da e-bøgerne er personlige og opbevares online, kan man altid gå tilbage og repetere de færdigheder og strategier, man har lært!

På FRIENDS Resilience Hub’en kan man ikke betale med EAN nr. på nuværende tidspunkt. Derfor foregår bestilling af yderligere aktivitesbøger og håndbøger gennem Trivselsfabrikken – bestillingen sendes når betalingen er gennemført, hvorfor man skal sørge for at bestille fysiske bøger i god tid inden forventet anvendelse.

facilitator håndbog
aktivitetsbog

Nysgerrig?

Kontakt os og få mere at vide.

Share This